Steun ons

Maak een bedrag over op IBAN: NL95 INGB 0658415395 t.n.v. Stichting Khushi Kids Nederland of betaal via de PayPal knop hieronder.

 

ANBI status

Stichting Khushi Kids Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Dit betekent dat een gift onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. De volledige beschrijving van de voorwaarden is te vinden op de website van de Belastingdienst. Hieronder staat een beknopte beschrijving van de mogelijkheden.

Word een vriend van Khushi door een periodieke gift (evt. met notariële akte)

Wanneer er minstens 1 keer per jaar een vast bedrag wordt overgemaakt gedurende minimaal 5 jaar achter elkaar is er sprak van een periodieke gift. U mag een periodieke gift aftrekken als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U doet de periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling
  • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst
  • De (culturele) ANBI of vereniging levert u geen tegenprestatie voor de gift

Wij helpen u graag bij vragen over periodieke giften en de vastlegging hiervan. Als u ee notaris zoekt, kunt u terecht bij Kuin Van Overbeek Notariaat.


Gewone gift

Wanneer een gift niet een periodieke gift is, maar u bijvoorbeeld eenmalig een gift doet. Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden om de gift af te mogen trekken in uw aangifte.

  • Er mag geen tegenprestatie van de stichting tegenover staan
  • Er is een drempel: de gift moet hoger zijn dan 1% van je verzamelinkomen met een minimum van €60
  • Er is een maximum van toepassing: niet meer dan 10% van je inkomen is aftrekbaar
  • Je moet de gift schriftelijk kunnen aantonen door een bankafschrift of een kwitantie

Kijk voor meer informatie op de site van ANBI of de Belastingdienst.