Khushi Basisonderwijs

Op dit moment draagt het Khushi basisonderwijs zorg voor ongeveer 150 kinderen. Deze kinderen zitten in klas 1 tot en met 5 en zijn in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het betreft hier kinderen die extra zorg nodig hebben, omdat dit vanuit de thuissituatie niet mogelijk is. Door ons Khushi programme is het mogelijk dat deze kinderen naar de overheidsschool kunnen. Als kinderen al naar overheidsscholen gaan, zijn ze meestal opgegroeid in armoede en hebben geen toegang tot basisvoorzieningen als goede voeding en medische zorg.

Als gevolg van overvolle schoolklassen krijgen kinderen vaak onvoldoende persoonlijke aandacht, hetgeen resulteert in veel schoolverlaters en slechte onderwijskwaliteit. Hier komt bij dat veel ouders van de kinderen zich niet bewust zijn van het belang van goed onderwijs voor hun kinderen en hierdoor hun kinderen van school houden om te werken.

De zorg voor de kinderen bij onze Khushi Kids school in ons basisprogramma is voor een belangrijk deel gericht op het verrijken van de kennis van de verplichte vakken, waaronder: Hindi, Engels en Wiskunde. Dit is een aanvulling op de overheidsschool en bereidt de kinderen voor op middelbaar- en beroepsonderwijs.

In de door Khushi gebruikte lesmethode van overige vakken, zijn creativiteit en verbeelding een belangrijk onderdeel. Kinderen leren te zingen, dansen, acteren, tekenen, schilderen, vertellen, sporten en maken kunstwerkjes. Dit soort activiteiten maken geen onderdeel uit van het curriculum op de overheidsschool. Op deze manier bereikt Khushi haar doelstelling om de leerlingen en hun families op maatschappelijk vlak succesvol te zijn in hun toekomst.

Contact

Stichting Khushi Kids Nederland

IBAN: NL95 INGB 0658415395