ANBI

Wat is een ANBI?


Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Financieel jaaroverzicht 2022

De Khushi Kids onderwijs locaties zijn in 2022, na meerdere corona jaren, gelukkig het hele jaar open geweest. We zien dat de kinderen teruggekomen zijn en de klassen weer gevuld zijn. Hierdoor hebben er weer vele mooie Khushi activiteiten kunnen plaatsvinden in 2022.
Deze groei is ook terug te zien aan zowel de inkomsten als de uitgaven. Waarbij de trend zich doorzet dat er vanuit Rishikesh steeds meer donaties weer opgehaald. Over heel 2022 zijn er meer uitgaven dan inkomsten, waardoor er een negatief resultaat is. Het doel is om dit in 2023 om te zetten naar een positief resultaat, zodat de reserves niet verder aangesproken hoeven te worden.

Verlies en Winstrekening 2022

Inkomsten

2022

2021

 

Uitgaven

2022

2021

Donaties Totaal

33.153

23.097

 

Projecten Totaal

16.137

20.558

 

 

 

 

 

 

 

Donaties verdeeld naar bestemming:

 

 

Projectuitgaven verdeeld naar bestemming:

Algemeen Khushi Kids

28.423

18.488

 

Algemeen Khushi Kids Rishikesh

14.000

13.501

Khushi Charitable Society

4.274

1.392

 

Beroepsopleiding meisjes

1.681

1.000

Project Kids leren verder

456

717

 

Project Kids leren verder

456

772

Online Educatie

-

350

 

Online Educatie

-

1.500

Beroepsopleiding meisjes

-

2.150

 

Corona Voedselpakket

-

3.785

 

 

 

 

 

 

 

Studiebeurzen

5.850

4.460

 

Studiebeurzen

5.850

4.460

Nalatenschap

-

5.000

 

Toevoegen Bestemmingsreserve

16.215

5.000

Verkoop Khushi producten

-

-

 

Algemene kosten

4.202

331

Rente

-

-

 

Financiële kosten

315

220

Totaal inkomsten

39.003

32.557

 

Totaal uitgaven

42.719

30.569

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

-3.716

1.988

 

R.J. Rietman
Penningmeester
Baarn, juni 2023

  1.  

Financiële resultaten voorgaande jaren

Financieel jaaroverzicht 2021

Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €1.988. Dit resultaat is volledig toegevoegd aan de reserves van de Stichting. Hiernaast is vanaf 2021 het saldo op de PayPal rekening meegenomen in het jaaroverzicht.

Het jaar 2021 heeft volledig in het teken gestaan van de corona pandemie. De inkomsten uit donaties zijn gedaald ten opzichte van 2020 en weer op het niveau van voor de corona pandemie.

Ook aan de uitgaven kant is er een daling te zien ten opzichte van 2020. Dit komt doordat Khushi in Rishikesh het grootste deel van het jaar gesloten was en alleen online lessen werden gegeven.
De uitgaven in 2021 waren lager dan de inkomsten, waardoor er een toevoeging aan de reserves mogelijk was.

Verlies en Winstrekening 2021

Inkomsten

2021

2020

 

Uitgaven

2021

2020

Donaties Totaal

27.557

49.740

 

Projecten Totaal

25.018

40.668

 

 

 

 

 

 

 

Donaties verdeeld naar bestemming:

 

 

Uitgaven verdeeld naar bestemming:

 

Algemeen Khushi Kids

18.488

15.058

 

Algemeen Khushi Kids Rishikesh

14.051

23.097

Khushi Charitable Society

1.392

6.219

 

Khushi Charitable Society

1.392

6.219

Project Kids leren verder

5.177

7.272

 

Project Kids leren verder

3.290

6.630

Corona Voedselpakket

-

8.576

 

Corona Voedselpakket

3.785

4.722

Online Educatie

350

1.315

 

Online Educatie

1.500

-

Beroepsopleiding meisjes

2.150

11.300

 

Beroepsopleiding meisjes

1.000

-

 

 

 

 

 

 

 

Nalatenschap

5.000

23.559

 

Toevoegen reserves

5.000

23.559

Verkoop Khushi producten

-

129

 

Algemene kosten

331

928

Rente

-

-

 

Financiële kosten

221

247

Totaal inkomsten

32.557

73.428

 

Totaal uitgaven

30.569

65.403

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

1.988

8.025

Financieel Jaaroverzicht 2020.pdf

Financieel resultaat 2019.pdf

Financieel jaaroverzicht 2018.pdf

Financieel resultaat 2017.pdf

KvK:        34 18 93 26
RSIN:      812 674 327

Contact

Stichting Khushi Kids Nederland

IBAN: NL95 INGB 0658415395