Khushi Kids Nederland is een ANBI geregistreerde stichting, opgericht in 2003 door Madelien Mishra-Broekman. Het begon allemaal bij het zien van de straatkinderen op vuilnisbelten en onder de brug...

Een reis naar Rishikesh

In 2001 bezocht Madelien Mishra-Broekman Rishikesh, een stad van ca. 60.000 inwoners die aan de voet van het Himalayagebergte ligt. De rivier de Ganges loopt er dwars doorheen. Rishikesh is een stad van uitersten: naast welgestelde families wonen er de armste gezinnen in krotwoningen zonder enig perspectief. Hun kinderen krijgen basisonderwijs dat niet voldoende is om een vak uit te oefenen of voor vervolgonderwijs in aanmerking te komen.

Bij deze extreme armoede aarzelde Madelien als 22-jarige studente geen moment en begon met lesgeven aan straatkinderen. Immers Engels en rekenen zijn een “must” om verder te komen in de maatschappij.

Madelien nam contact op met het hoofd van de lokale basisschool, die haar wist te vertellen dat het schoolgebouw te klein was, de klassen te vol, de hygiëne onvoldoende en de kinderen te ongezond om de noodzakelijke leerstof over te brengen voor voortgezet onderwijs.

Letterlijk houdt dit in dat deze kinderen terugvallen in de situatie van de familie, namelijk op straat of op de vuilnisbelt.

Het onstaan van Khushi

Madelien zag haar missie in het opvangen van deze kinderen na schooltijd.

Zij begon met de kinderen onderwijs in praktische vakken èn voeding te geven. Later uitgebreid met vakken die de leerlingen in staat stelden voortgezet onderwijs te volgen. Het blijkt dat deze springplank de straatkinderen van Rishikesh een reële kans biedt op een menswaardig bestaan. De uitzichtloze vicieuze cirkel is voor deze groep kinderen met hun familie voorgoed doorbroken... Wat ooit begonnen is als een klein onderwijsproject, is uitgegroeid tot volledige onderwijsprogramma’s voor meer dan 400-500 kinderen.


Wilt u ook de kinderen van Rishikesh ondersteunen? Lees hier meer over de mogelijkheden.