ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Financieel jaaroverzicht 2021

Het jaar 2021 heeft ook in India volledig in het teken gestaan van de gevolgen van de corona pandemie. Het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van €1.988. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves van de Stichting.
De volgende factoren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het positieve resultaat:

  • Khushi Kids Rishikesh is ook in 2021 in staat gebleven zelf fondsen te werven
  • Onze donateurs zijn ons trouw blijven steunen
  • Tijdelijke daling in de uitgaven vanwege sluiting van locaties tijdens lockdown

R.J. Rietman
Penningmeester
Baarn, mei 2021


Financiële resultaten voorgaande jaren

Financieel Jaaroverzicht 2020.pdf

Financieel resultaat 2019.pdf

Financieel jaaroverzicht 2018.pdf

Financieel resultaat 2017.pdf

KvK:        34 18 93 26
RSIN:      812 674 327