ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

Financieel resultaat 2020

Na een voorspoedige start in 2020 met als één van de hoogtepunten mijn bezoek aan Khushi Kids in Rishikesh, kreeg de corona pandemie ook Rishikesh in zijn greep. Per eind maart zijn de scholen, het Khushi beroepsonderwijs en de Khushi winkel gesloten. Op 31 december 2020 waren deze nog steeds gesloten. Hierdoor was Khushi Kids genoodzaakt op andere manieren hulp te bieden. In eerste instantie is er een inzamelingsactie gelanceerd om de gezinnen van de Khushi Kids in nood van voedselpakketten te voorzien. Eind 2020 is daar de actie voor online onderwijs bijgekomen.

De Stichting heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van EUR 31.584 welke is toegevoegd aan de reserves om ook in jaren met mindere inkomsten de continuïteit te kunnnen borgen.
De volgende factoren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan dit positieve resultaat:

  • Khushi Kids Rishikesh is professioneler en zelfstandiger geworden, waardoor:
    • beter in staat zelf fondsen te werven, dus minder afhankelijk van Nederland
    • de uitgaven binnen budget blijven
  • Ontvangst van een nalatenschap
  • Ontvangst van een projectdonatie voor Beroepsopleiding meisjes

Khushi Kids Rishikesh
De uitgaven aan Khushi Rishikesh betreffen alle reguliere kosten voor de onderwijsprojecten in Rishikesh. Hier vallen de projecten voor naschoolse opvang en de beroepsopleidingen onder. Ook worden hier bijdragen gedaan aan huur, voedsel, kleding, medische zorg en onderwijzend personeel.
Bij het sluiten van de scholen en het Khushi beroepsonderwijs is er voor gekozen om de medewerkers een verlaagd salaris door te betalen.

Corona Voedselpakketten & Online educatie
Bij het ingaan van de lockdown eind maart 2020 kwamen veel gezinnen van de Khushi Kids direct zonder inkomsten te zitten. Gevolg hiervan was dat zij niet meer de mogelijkheid hadden om zichzelf te voorzien van voldoende eten, drinken en verzorgingsmiddelen. Khushi Kids Rishikesh heeft in nauwe samenwerking met de lokale politie een groot deel van de gezinnen kunnen bereiken en voorzien van hulppakketten.
In het najaar van 2020 is er een actie gestart voor het toegankelijk maken van online onderwijs via mobiele telefoons en laptops. De uitgaven voor deze actie vallen in 2021.

Samenvatting
Het jaar 2020 heeft volledig in het teken gestaan van de corona pandemie. Met hulp van velen hebben wij 2 succesvolle acties kunnen doen, waarmee wij de Khushi Kids en hun gezinnen hebben kunnen helpen in deze moeilijke tijden. Hiernaast heeft de ontvangst van een nalatenschap onze financiële positie voor de komende jaren versterkt.

R.J. Rietman
Penningmeester
Baarn, mei 2021


Financiële resultaten voorgaande jaren

Financieel resultaat 2019.pdf

Financieel jaaroverzicht 2018.pdf

Financieel resultaat 2017.pdf

KvK:        34 18 93 26
RSIN:      812 674 327