Khushi Kids Nederland

Welkom bij Khushi Kids NL

                                                   


 
Welkom op de website van Stichting Khushi Kids Nederland!

Het begon allemaal bij het zien van de straatkinderen op vuilnisbelten en onder de brug...
Madelien Mishra-Broekman bezocht Rishikesh in 2001. Zij was toen een meisje van 22 jaar. 
Rishikesh is een stad van ca. 60.000 inwoners en ligt aan de voet van het Himalayagebergte . De rivier de Ganges loopt er dwars doorheen. Het is een stad van uitersten: naast welgestelde families wonen er de armste gezinnen in krotwoningen zonder enig perspectief! Hun kinderen krijgen basisonderwijs dat niet voldoende is om een vak uit te oefenen of voor vervolgonderwijs in aanmerling te komen.
Madelien maakte contact met het hoofd van de basisschool. Die vertelde haar dat het schoolgebouw te klein was, de klassen te vol, de hygiëne onvoldoende en de kinderen te ongezond om de noodzakelijke leerstof over te brengen voor voortgezet onderwijs. Letterlijk houdt dit in dat deze kinderen terugvallen in de situatie van de familie, dwz. op straat of op de vuilnisbelt.
Madelien aarzelde geen moment en zag haar missie in het opvangen van deze kinderen na schooltijd.
Zij begon met de kinderen onderwijs in praktische vakken èn voeding te geven. Later uitgebreid met vakken die de leerlingen in staat stelden voortgezet onderwijs te volgen. Het blijkt dat deze springplank de straatkinderen van Rishikesh een reële kans biedt op een menswaardig bestaan. De uitzichtloze vicieuze cirkel werd voor deze groep kinderen met hun familie voor goed doorbroken...

Indien u informatie over dit onderwijsproject voor kansarme kinderen in India wenst,
verzoeken wij u via onderstaande e-mail contact met ons op te nemen:
info@khushikids.nl